Yao, Yao

Yao, Yao
Name: Yao, Yao
Title: Lecturer
Degree: Ph. D., Fudan University (2010)
Fields: Transport in organic semi-conductors.
Office: Guanghua Tower East 2715
Email: yaoyao [at] fudan.edu.cn
Phone: +86-21-65642282
Website:


© Center for Quantum Control 2013