logo 复旦大学周磊老师课题组 Research Group of Metamaterials  
Members
 

Advertisement:

Job Application is hearty welcome. If you intend to take a postdoc position in our group, please contact with Prof. Zhou via phzhou@fudan.edu.cn.

Teacher
ShaoJie Ma
Former Postdoc
Hexiu Xu
Wanxia Huang
Xiaohui Ling
Jing Lin
Ph. D. Stud.
Yuejiao Zhou
Qingnan Cai
Haodong Li
Chengyang Liu
Han Zhu
Changhong Dai
Yuanxi Liu
Yixiang Xu
Fan Yu
Yu He
Boyi Liu
Yikai Xu
Changsheng He
Wenji Zhang
Dumeng Zhang
Zheyuan Zhu
Junyi Duan
Yifei Wang
Zhijian Zhang
Liang Zhao
Yilei Feng
Yufei Song
M. Sc. Stud.
Chengxi Pu
B. Sc. Stud.
Zhifan He (10)
Xinwei Li (10)
Qiang Li (10)
Tianhang Ren (10)
Linwei Li (11)
Graduated
Fuxin Guan
Min Jia
Huijie Guo
Tong Cai
Xiyue Zhang
Qi Li
Zhuo Wang
Jinwen Duan
Tong Liu
Dongyi Wang
 
Copyright ©2009 Zhou Group