logo 复旦大学周磊老师课题组 Research Group of Metamaterials  
Members
 

Advertisement:

Job Application is hearty welcome. If you intend to take a postdoc position in our group, please contact with Prof. Zhou via phzhou@fudan.edu.cn.

Teacher & Postdoc
Former Postdoc
Hexiu Xu
Wanxia Huang
Ph. D.
Stud.
Fuxin Guan
Min Jia
Huijie Guo
Tong Cai
Xiyue Zhang
Qi Li
Zhuo Wang
Zhening Fang
Jinwen Duan
Tong Liu
Dongyi Wang
Haoyang Zhou
           
M. Sc.
Stud.
B. Sc.
Stud.
Zhifan He (10)
Xinwei Li (10)
Qiang Li (10)
Tianhang Ren (10)
Linwei Li (11)
Haiyu Lu (11)
 
Graduated
 
Copyright ©2009 Zhou Group