People

Professor

Yuanbo

 

  Yuanbo Zhang (张远波)
  Room 305
  Phone: +86-21-51630268
  Email: yuanbo.zhang(at)gmail.com; zhyb(at)fudan.edu.cn
  CV

 

Postdoctoral Researchers

Cun Ye zhangzuohcheng

Cun Ye (叶存)
Xide Fellow
Ph.D.: Tsinghua University
cunye.snd(at)gmail.com

Zuocheng Zhang (张祚成)
Xide Fellow
Ph.D.: Tsinghua University
zzuoc09(at)gmail.com

 

Graduate Students

GuoruiChen
Guorui Chen (陈国瑞)
chenguorui36(at)gmail.com
 

FangyuanYang2
Fangyuan Yang (杨昉原)
fangyuanyang17(at)gmail.com 

 

YijunYu
Yijun Yu (於逸骏)
yu.yijun(at)gmail.com

 

LikaiLi
Likai Li (李力恺)
li.likai.1990(at)gmail.com
 

qiongwu3
Qiong Wu (吴琼)
wqiong04(at)gmail.com 

 

LiguoMa 1
Liguo Ma (马立国)
malg.phys(at)gmail.com

 

 Xiaoyu c
Xiaoyu Jia (贾小雨)

jiaxiaoyu(at)outlook.com

 

Yujun
 Yujun Deng (邓雨君)

yujun.deng(at)hotmail.com

 

Yicheng 

Yichen Song (宋祎琛)

yichen-song(at)outlook.com

 

 

Exchange Student 

Hans

Hans Homburg

Humboldt-University of Berlin, Germany

homburg(at)physik.hu-berlin.de

 

 

 

Alumni 

Mengqiao Sui (眭孟乔), Oxford Instruments

Nadia Intan,  University of Science and Technology in China

Fan Liu (刘帆)

Li Zhu (朱莉)